Kan en person med demens endre testamente? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kan en person med demens endre testamente?

Arvesaker kan splitte familier. Det hele kompliseres fort når demens og kognitiv svikt med i bildet. Var far seg selv når han skrev testamentet sitt? Kunne mor virkelig endre testamentet når hun var så dårlig? En helt ny håndbok skal hjelpe både leger, jurister og pårørende å unngå konfliktene.

Arvesaker dukker opp i situasjoner der det allerede er sterke følelser i spill. Noen går så langt som til rettsalen før man kommer til en løsning. Håndboken Testasjonsevne hos personer med demens er den første av sitt slag. Forfatternes mål er å hjelpe alle parter å navigere seg gjennom gråsonen mellom juss og medisin:

  • Har advokater kunnskap om hva en demenssykdom betyr for en persons evner til å ta beslutninger om egen formue og eien­dom?
  • Hvordan skal leger og psykologer vurdere om en pasient har tilstrekkelige kognitive evner til å opprette testament?

Hvem kan opprette et testamente?

– I utgangspunktet kan alle over 18 år opprette et testament, sier Anne Brækhus, forfatter og forsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Demenssykdommer vil på et tidspunkt innebære en tydelig kognitiv svekkelse. En kan se personlighetsendringer og manglende dømmekraft. Så kan egentlig personer med demens opprette, endre eller tilbakekalle et testament?

– Ved en betydelig reduksjon i kognitive evner kan man miste muligheten til å opprette eller endre et testamente, fortsetter hun.

Hvor går grensen for evne og skikkethet?

Det er her en såkalt testasjonsevnevurdering kommer inn i bildet. Dette er en vurdering av en persons evne og skikkethet til å skrive et testamente.

– Det man først og fremst ser på i en slik vurdering er om den som skriver testamentet forstår innholdet, altså om testamentet er uttrykk for testators egen vilje, sier Brækhus. Testator er den som har eller ønsker å opprette testamentet.

Hvis man kan vise til en vurdering som tydelig viser at den avdøde var tilregnelig når testamentet ble skrevet kan dette redusere mulighetene for en arvekonflikt.

En støtte til vanskelige vurderinger

– For jurister og advokater kan det være vanskelig å vurdere om testator er for kognitivt svekket til å skrive et gyldig testament, sier Brækhus.

Målet med den nye håndboken er å gjøre denne jobben litt lettere.

– Håndboken redegjør for hvilke undersøkelser og vurderinger som bør legges til grunn når en person med mulig eller etablert kognitiv svikt skal skrive et testament, sier Brækhus.

Boken finner du blant annet i Aldring og helses nettbutikk