Kan en ny vitaminpille gi lengre og friskere liv?

Norske forskere prøver nå å behandle selve aldringen for å gi oss lengre og friskere liv, og håper at dette også kan motvirke blant annet hjernesykdommer som Parkinsons og Alzheimers sykdom.

Det begynner med en spesiell type B-vitamin med navnet Nikotinamid ribosid. Dette er vitaminet forskere har sett at kan øke mengden NAD i hjernen vår.

NAD er forkortelsen for Nikotinamid-adenin-dinukleotid, og er nødvendig for alle former for liv. Det er blant annet med på å bevare arvestoffet vårt. Det er også en del av hjernens energiverk.

– Forsøkene viser at mus som får mer NAD, er friskere og lever lenger, forteller Evandro Fei Fang til NRK. Fang er en av forskerne ved Akershus universitetssykehus som nå studerer effekten av NAD. Han tror NAD tilskudd kan gi et lengre og friskere liv.

Også ved Haukeland sykehus forskes det på NAD. Under fjorårets Aldring i Norge- dager møtte vi Charalampos Tzoulis. Tzoulis er del av en gruppe forskere ved Haukeland sykehus som også studerer NAD og effekten det kan ha på hjernen.

– Det vi har funnet ut så langt er at medisinen vi tester bedrer hjernens energiomsetning, sa Tzoulis.

Han fortalte videre at det gir en bedring hos pasientene, noe som er veldig oppmuntrende. Studien han fortalte oss om gjaldt pasienter med Parkinsons sykdom, og han forventer å ha resultatet av studien klart i slutten av 2024.

Charalampos Tzoulis om aldring, Parkinson og behandling.

En tanke om å behandle selve aldringen

– Dette er veldig interessant forskning, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Dette er en del av en ny forskningstrend hvor man tenker at man kan behandle selve aldringen fremfor å behandle sykdommene og symptomene som dukker opp, fortsetter han.

– Tilskudd av NAD er en av flere metoder man undersøker for å gripe mer direkte inn i aldringsprosessen, noe som i neste omgang kan ha betydning for sykdommer som er sterkt knyttet til aldring.

Geir Selbæk om aldringsprosessen og behandling.

Ingen erstatning for forebygging

Selbæk er selv svært opptatt av å jobbe med forebygging i kampen mot demens. Han sitter blant annet i Lancet-kommisjonen som står bak en liste som inkluderer 12 risikofaktorer for å utvikle demens som vi selv kan gjøre noe med.

– Vi er fremdeles tidlig i utviklingen av denne typen medisiner, så det er neppe grunn til å erstatte livsstilstiltak med piller foreløpig, sier Selbæk.

Uansett hva som skjer på medisinfronten anbefaler Selbæk å holde seg aktiv, både fysisk og sosialt. Og å ta de grepene man kan, som å korrigere hørselssvekkelse med høreapparat.