Kan dagtilbud utsette behovet for sykehjemsplass? - Aldring og helse

Kan dagtilbud utsette behovet for sykehjemsplass?

Det er et uttalt ønske fra politikerne om at dagens eldre skal bo hjemme lenger. Ett av målene er at dagtilbud for personer med demens skal utsette innleggelser på sykehjem.