– Søk interesser som leder til aktivitet

Fysisk aktivitet har en positiv virkning på oss, også i eldre år. Men organisert trening er ikke nødvendigvis det som skal til. – Hva synes vi selv er interessant og morsomt, som samtidig kan lede oss ut i aktivitet? Det å være litt i bevegelse og få noe variasjon i hverdagen er som regel bedre enn ingenting, både for fysisk og mental helse.

Det sier fagsjef Ellen Melbye Langballe, Nasjonalt senter for aldring og helse, i en kommentar til intervjuet med Egil Teistklub.

75-åringen fra Hustadvika er en av personene vi møter gjennom Årringer-serien, et intervjuprosjekt i regi av Verdighetsenteret i Bergen og Aldring og helse. 

– Det er fint å se at han har hatt så stor nytte av å være i aktivitet. På den måten har han mestret  sine helsemessige utfordringer gjennom livet. Også nå, i eldre år, drar han nytte av sine mange interesser. Som Egil selv sier: «Man faller fort sammen hvis man ikke har noe å drive med. Det er fint å ha noe å strekke seg etter.»

Se alle intervjuer i Årringer-serien.

Verdifullt i hverdagen

Fysisk aktivitet kan bidra til å bevare den enkeltes funksjonsnivå. Dette kan samtidig gi verdifulle og kjærkomne avbrekk i hverdagen. 

De fleste har godt av å kjenne pulsen stige noen ganger i uka. Voksne og eldre bør ifølge Nasjonale faglige råd være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke.

Det er viktig å fortsette å utfordre seg selv og forsøke å opprettholde aktivitetene som en trives med. Personer over 65 rådes også til å drive med styrke og balansetrening.

– Men hard trening er ikke det eneste rette for alle. Har man langvarige plager eller kroniske lidelser kan man eventuelt søke råd hos en fysioterapeut for å diskutere hva som er gunstige aktiviteter og aktivitetsnivå for en selv. 

Vær nysgjerrig

– Er det noen gang for sent å begynne å være mere aktiv? 

– Egil Teistklub viser at det går an å være aktiv selv i idretter som ofte ikke er så forbundet med aldring, som fotball. Han følger interessert med på fuglelivet, en aktivitet som ikke trenger være så krevende og som kan gi stor glede i alle aldre. 

– Andre eksempler på lystbetont hverdagsaktivitet er å ta beina eller sykkelen fatt hvis du har lyst til å sjekke ut noe du er nysgjerrig på i nærmiljøet. 

– For de aller eldste og eldre med nedsatt funksjonsevne kan det være at det trengs hjelp for å starte med ny aktivitet eller det å være mer aktiv, men selve alderen bør ikke være noen hindring om en ønsker finne på noe nytt eller mer. Både treningssentre og kommuner har egne tilbud, så jeg oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med tilbudene der de bor, sier Ellen Melbye Langballe.  

Enkle trimøvelser du kan gjøre hjemme

Exorlive medley
Stående med støtte
Sittende trening

Sterk og stødig

På Aldring og helses nettside Fysisk aktivitet får du flere tips til øvelser og aktive hverdager. 

Aldring og helse har i samarbeid med Sterk og stødig, NTNU og Drammen kommune produsert to nye treningsfilmer som kan brukes hjemme og i sykehjem. Én for de med ganghjelpemidler og én for de som går uten.