Inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte

Vestfold fylkesbibliotek arrangerte 28. mars inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte, og tema var demens.