Lesestund. Flere eldre sitter i sofa rundt bord

Les for minnene

Les for minnene

Hvordan leser du for dem som lett glemmer det de hører? Slik kan du få lesestunden til å fungere både for dem som har en demenssykdom og for deg selv.