Ingen effekt av medikament som hemmer tau-protein ved Alzheimers sykdom

Jakten på en kurerende behandling av Alzheimers sykdom fortsetter. I en nylig publisert studie har man undersøkt effekten av et medikament som i tidligere studier har vist seg å hemme at tau-protein samler seg i cellen.