Informasjonsfilm om demens ut i Norden

I samarbeid med Nordens velferdssenter relanseres nå Aldring og helses film Åpenhet om demens fra et samisk perspektiv i redigert svensk og finsk utgave.

Filmen Åpenhet om demens på nordsamisk språk med utgangspunkt i samisk kulturperspektiv ble produsert i 2018 av Aldring og helse, som en del av Demensplan 2020.

Johan Anders Eira og kona Inger Marie Bongo Eira forteller om livet med demens. Informasjon om ulike demenssykdommer, samt kommunikasjon og interaksjon med den som har demens, står sentralt i filmen.

– Åpenhet om demens skapte stor interesse da den ble vist på en nordisk konferanse om urfolk og demens i Östersund høsten 2018.

Det forteller prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt, Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun hadde sammen med videoprodusent Lars Bull, Aldring og helse, ansvaret for produksjon av filmen.

Den nye versjonen av filmen er tekstet på svensk, finsk og norsk

Les mer om relanseringen av Åpenhet om demens.