Individuelle planer (IP) for personer med demens

– Ved å bruke Individuell Plan (IP) for personer med demens kan vi tilby dem og deres pårørende et mer helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.