Ikke så enkelt å måle skrøpelighet

Heine Strand fra Aldring og helse fortalte på konferansen om skrøpelighet blant eldre at det er utfordringer i dag med å måle skrøpelighet da det ikke finnes en felles definisjon av hva dette er.

I Norge er det heller ikke mulighet til å registrere skrøpelighet når de eldre kommer til fastlegen. Dette skaper utfordringer både når fastlegene skal finne ut mer om hva som kan gjøres for denne sårbare gruppen, og når forskerne skal finne ut mer om skrøpelighet blant eldre i Norge. I Storbritannia registrerer fastlegene skrøpelighet.

Det er mange instrumenter og batterier for å måle skrøpelighet (frailty) på. Legeforeningen anbefaler å bruke Clinical Frailty Scale (CFS), for å måle skrøpelighet hos pasienter. 

Du finner verktøyet CFS i norsk versjon her

Frieds fenotpe er også mye brukt, ikke minst i populasjonsstudier.

Mer informasjon og bakgrunn her

I England har de en elektronisk skrøpelighetsindeks som baserer seg på hva som er registrert om pasientene i NHS.

Den finner du her

Mann i studio med skjerm. Foto
Foto: Lars Bull, Aldring og helse.