Ikke lett å innføre nye retningslinjer for behandling - Aldring og helse

Ikke lett å innføre nye retningslinjer for behandling

Spesielt tilpassede opplegg skulle få flere fastleger til å følge nye nasjonale retningslinjer ved depresjon hos eldre, men slik gikk det ikke. Eivind Aakhus har med sitt doktorgradsarbeid vist at selv skreddersydd implementering ikke endrer praksis.