Hvordan blodårene har det midt i livet er viktig for senere demensrisiko

Vaskulære forhold, det vil her si blodforsyningen til hjernen, midt i livet kan øke risikoen for å utvikle demens.