Hva påvirker livskvaliteten til yngre personer med demens og deres familier?

Til tross for at det er en stor utfordring å få diagnosen demens når man er yngre enn 65 år, så er det mange som beholder en god livskvalitet. Det gjelder også i deres familier.

Men det er en ting som peker seg ut, og som gjør livet med demens vanskeligere, og det er depresjon. Det fant overlege og tidligere stipendiat hos Aldring og helse, Lara Hvidsten, ut i arbeidet med sin ph.d.

Les mer om hennes disputas og doktorgradsarbeid her