Hva med seksualiteten når du blir eldre? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hva med seksualiteten når du blir eldre?

Esben Esther Pirelli Benestad har nådd pensjonsalderen, men er stadig like aktiv som da hen ble utnevnt som en av Norges to første professorer i sexologi. Hen er en aktiv forkjemper for transpersoners rettigheter, og jobber blant annet for at det kjønnsmangfoldige hen skal tas i bruk.