Hva gjør vi hvis en person med demens kanskje trenger GPS?

En ny sjekkliste gir deg oversikt over hva som er viktig å vurdere ved anskaffelse av GPS til en person med demens.

Det handler blant annet om å gjennomføre en vurdering av vaner, rutiner og behov. Ved hjelp av sjekklista gjennomgår du også hva som kan være risiko, og kan eventuelt avtale samarbeid med pårørende.

GPS må tilpasses personen med demens

Forsker på GPS og annen velferdsteknologi: Torhild Holthe. Foto: Martin Lundsvoll.

– Det er nyttig å gjennomgå hvilke funksjoner man ønsker at GPS-enheten skal ha, og vurdere dette med tanke på den som skal bruke den, sier forsker Torhild Holthe ved Aldring og helse.  

– Etter utfylling av sjekklisten må du gå videre med detaljkartlegging for å tilpasse tiltaket best mulig til personen det gjelder. Du må gi informasjon om hvem som kan lokalisere vedkommende, og innhente samtykke fra personen med demens til å bruke GPS.

Holthe mener at GPS vil være en aktuell teknologi i møtet med regjeringens kommende Bo trygt hjemme-reform.

– Kommunene vil, som i dag, ha et særlig oppfølgingsansvar for brukere med GPS. Det er derfor særs viktig at kommunene har egne rutiner. Det kan for eksempel handle om at man er sikker på at GPS´en er oppladet, slått på og at den følger med på turen når personen med demens går ut av huset.

Kommunene må kunne lokalisere personen med demens

Det må være gode rutiner i kommunen og klare instruksjoner for å kunne lokalisere personen med demens når hen blir borte.

–I skjemaet må man besvare konkrete spørsmål som: Har navngitte personer fått ansvar for oppfølging av personen som bruker GPS? Foreligger det en avtale om hvem som skal lokalisere personen? Foreligger det avtale om hvem som skal rykke ut og hente personen?

– Det kan for eksempel innebære å ha et signalement på personen med demens som har blitt borte, som kan sendes til taxisjåfører. Taxier forflytter seg rundt, og kan hjelpe personen med demens med å komme seg hjem.

Torhild Holthe

I SINTEF-prosjektet Trygge Spor fant man at ved å bruke GPS kunne personer med demens oppleve frihet ved å bevege seg utendørs på egen hånd.

– Friheten handler dermed også om at pårørende kan få ro sjela når den de er glad i er utenfor husets fire vegger, sier Holthe.

Lokaliseringsstøtte med GPS i Oslo kommune

Lokaliseringsstøtte med GPS er en trygghetsalarm til utendørs bruk. Den er spesielt egnet for personer med kognitiv svikt eller orienteringsvansker, som ønsker å være ute på tur. Alarmknappen er en liten bærbar sensor med sporingsteknologi. Den aktiverer toveis tale mellom personen med demens og den pårørende når den trykkes på. Pårørende har også mulighet til å se hvor personen med demens befinner seg med hjelp av en app for smarttelefon. En alarmsentral kan ved behov hjelpe pårørende eller hjemmetjenesten med å lokalisere brukeren.

Les mer på Oslo kommunes nettside

Se også hvakanhjelpe.no for konkrete eksempler på GPS

Her du finner du skjemaet, Sjekkliste: GPS til personer med demens