Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet - Aldring og helse

Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet

Bakgrunnen for studien er at både subjektive hukommelsesproblemer og vansker med komplekse aktiviteter er tett knyttet til utvikling av demens. Imidlertid er hukommelsesvansker også knyttet til psykiske og somatiske tilstander av ulike varighet. Vår antagelse er at personer hvor hukommelsesvansker opptrer i kombinasjon med vansker med å utføre komplekse aktiviteter, har en økt sårbarhet og dødelighet på sikt.