Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smittevern-tiltak

Formålet med veiledningen er å styrke pasienters og brukeres rettssikkerhet, og å lette tjenestenes arbeid ved mistenkt eller påvist smitte med covid-19.

I forbindelse med utbruddet av covid-19 i Norge, har Helsedirektoratet mottatt mange spørsmål om situasjoner der pasienter eller brukere motsetter seg eller ikke følger smitteverntiltak fordi de ikke forstår tiltakene og bakgrunnen for dem, eller som motsetter seg smitteverntiltak av andre grunner.

Du finner veileder og brevet til kommuner, helseforetak og fylkesmenn her