Helsedirektoratet med nye råd for fysisk aktivitet: Hvert minutt teller

– Alle som jobber i helse- og omsorgstjenestene til eldre bør legge til rette for jevnlig fysisk aktivitet, og dermed bryte opp i stillesittingen, sier fagsjef for fysisk helse i Aldring og helse, Gro Gujord Tangen.

Helsedirektoratet lanserte nylig sine nye faglige råd om fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

– Det er vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye helse for innsatsen som det å være fysisk aktiv, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratets nettside.

Hvert minutt betyr noe

– Vi har oppdatert rådene blant annet med et nytt råd for voksne og eldre om at absolutt all aktivitet teller​. Tidligere måtte aktiviteten vare i minimum ti minutter og være litt anstrengende for at den skulle telle med i regnskapet. Nå er det vist at all fysisk aktivitet, også med lav intensitet og kort varighet, teller og er viktig for helsen, sier Guldvog.

Tangen synes det er veldig positivt at Helsedirektoratet nå oppdaterer rådene om fysisk aktivitet i tråd med ny kunnskap.

– Jeg synes det er spesielt viktig å trekke fram at hvert minutt teller. Det betyr at hvert minutt teller for å oppnå 20-25 minutter aktivitet per dag. Man trenger dermed ikke være aktiv i 10 minutters bolker, som tidligere anbefalt, sier hun.

Positiv helseeffekt

Hun mener dette rådet er særlig viktig for eldre personer, som ikke klarer å være fysisk aktive så lenge om gangen. Det gjelder for eksempel beboere på sykehjem.

– Det er et veldig viktig budskap til alle som jobber i helse- og omsorgstjenestene for eldre. Ved å legge til rette for små bolker med fysisk aktivitet i løpet av dagen, gjerne tilknyttet daglige aktiviteter, så har dette en positiv virkning på helse og funksjon. Da bryter en også opp stillesittingen som er et annet viktig punkt i de nye anbefalingene, fortsetter fagsjefen, som også er fysioterapeut.

Sterk og stødig med økt styrke og bedre balanse

Kvinne med skjerf. Portrettfoto.
Fagsjef og fysioterapeut, som er opptatt av fysisk aktivitet: Gro Gujord Tangen. Foto: Martin Lundsvoll.

Hun påpeker at styrke og balansetrening er særlig viktig når folk blir eldre.

– Et annet viktig budskap i rådene er at alle eldre over 65 år bør gjennomføre balanse- og styrketrening 2-3 ganger per uke for å ta vare på fysisk funksjon og forebygge fall.

Her mener hun det hviler et særskilt ansvar på myndighetene for å legge til rette for gode lavterskeltilbud, slik at alle eldre har mulighet for å etterleve dette rådet.

– Et eksempel på et slikt tilbud som allerede finnes i mange norske kommuner i dag er Sterk og stødig. Sterk og stødig er fallforebyggende gruppetrening for personer med begynnende funksjonssvikt, og dette tilbudet bør bli gjort tilgjengelig i alle norske kommuner.

Les mer om Sterk og stødig her

– Eldre personer med mer omfattende funksjonssvikt trenger ofte tettere oppfølging for å kunne følge anbefalingene. Det er derfor viktig at det finnes ressurser i kommunen som kan ivareta disse behovene – både for hjemmeboende og personer på sykehjem.

Her finner du de nye faglige rådene om fysisk aktivitet i forebygging og behandling for voksne og eldre

Se også de faglige rådene for fysisk aktivitet ved sykdommer og tilstander

Her finner du praktiske råd og verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner som skal veilede i individuelt tilpasset fysisk aktivitet.

Her finner du alle de nye rådene