Helsedirektoratet: Innføring av adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Helsedirektoratet: Innføring av adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m.

Helsedirektoratet registrerer at de fleste helseinstitusjoner mv. nå ivaretar adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm i forbindelse med koronavirusepidemien. Det er tidligere sendt ut en anbefaling til landets kommuner.

Les hele brevet til fylkesmenn, kommuner og regionale helseforetak