Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling er lansert - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling er lansert

For å skape et samfunn som er godt for alle, må omgivelsene der folk bor, arbeider og ferdes invitere til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. Det kom fram på lansering av den nye Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling på et frokostseminar nylig.