God form kan utsette demensdebut - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

God form kan utsette demensdebut

Å bedre kondisjonen kan være viktig i forebyggingsarbeidet mot demens, viser ny studie. De som var i god form midt i livet hadde fem år senere demensdebut enn dem med middels god form.

En lang rekke studier om sammenhengen mellom modifiserbare risikofaktorer midt i livet og senere demens er blitt publisert de siste årene. Viktigheten av fysisk trening har fått mye fokus, men resultatene har ikke vært konsistente.

Videre har en rekke studier funnet at kardiovaskulær helse er nært knyttet til hjernehelse. I en nylig publisert svensk studie som inkluderte kvinner midt i livet har man undersøkt sammenhengen mellom kondisjon og risiko for senere demens.

Et populasjonsbasert utvalg av 1462 kvinner mellom 38 og 60
år ble undersøkt i 1968. Av disse fikk 191 kvinner gjennomført en gradvis
opptrappende ergometersykkeltest for å måle deres kondisjon. Senere
undersøkelse av nye tilfeller av demens ble gjort i 1974, 1980, 1992, 2000,
2005 og 2009.

Utfallet i analysen var tid til demens oppstod. Det ble justert for sosioøkonomiske forhold, livsstil og medisinske tilstander.

Basert på resultatene av kondisjonstesten i 1968 ble kvinnene fordelt på tre grupper; dårlig, middels og god kondisjon. I gruppen med god kondisjon var tiden til demensdebut fem år lengre enn i gruppen med middels kondisjon. Det var en trend i retning av at gruppen med dårlig kondisjon hadde enda høyere risiko enn gruppen med middels kondisjon, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.

Dette resultatet føyer seg inn i rekken av studier som viser sammenheng mellom kondisjon midt i livet og senere risiko for demens. Tiltak for å bedre kondisjon kan være viktig i forebyggingsarbeidet. Denne studien viser imidlertid ingen sikker årsak-virkning, bare en sammenheng. En annen begrensning er at utvalget er relativt lite.

Referanser

HORDER, H., JOHANSSON, L.,
GUO, X., GRIMBY, G., KERN, S., OSTLING, S. & SKOOG, I. 2018. Midlife cardiovascular fitness and dementia. A 44-year longitudinal population study in women. Neurology.