Glede, feiring og ensomhet

Julen er en tid for glede, samvær, feiring, og for noen – ensomhet. Mens hus og leiligheter pyntes til jul, og familier og venner samles i godt selskap er det flere som føler seg ensomme. Enten fordi de faktisk er alene, eller fordi de ikke føler tilhørighet der de er. – En hyggelig hilsen, en bemerkning om noe man har snakket om tidligere, kan ha stor betydning, sier Eivind Aakhus.

– Julen er en fin tid for mange, når familier samles og hverdagen går inn i hvile-modus, sier Eivind Aakhus.

Aakhus er fagsjef for Psykisk helse ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Han er opptatt av påvirkningen ensomhet har på vår psykiske helse.

Personer som opplever ensomhet er mer utsatt for å få depresjon. Det innebærer økt risiko for dårligere helse, og også risiko for at mennesker kan få tanker om å ta livet sitt.

Vær raus med smilet ditt

– Med høytid og avbrekk fra hverdagen mister man også naturlige møtepunkter, forteller Aakhus.

Han har noen enkle anbefalinger til hvordan vi kan ta opp kampen mot ensomheten.

– Sett av tid til en du ikke har snakket med på lenge, som bor alene, sier Aakhus.

– Er det noen du kan ringe til for å ønske god jul, kanskje lage en avtale for nyåret? spør han. – En enkel telefonsamtale, en melding eller en invitasjon til å tilbringe tid sammen kan bety mye.

Han anbefaler også å vise de rundt deg at du bryr deg på små enkle måter.

­– Vær raus med smilene til de som er rundt deg, sier han.

Ensomhet er noe annet enn å være alene

– Folk som lever alene er i større risiko for å oppleve ensomhet, men det er ikke nødvendigvis slik at de gjør det, sier Aakhus.

Han mener også at vi ikke skal gå rundt å kjenne på et ansvar for å finne ut om folk er ensomme eller ikke. Men han tror også at mange av oss kjenner til noen som de skjønner kan være i risikosonen.

– Vi nordmenn er ofte redde for å være til bry, men jeg tror de fleste setter pris på at andre bryr seg og viser omsorg, sier han.

– Hva er det egentlig vi risikerer ved å vise at vi bryr oss? Sier han.

Allikevel påpeker han at noen kan oppleve enkelte spørsmål som «invaderende» og at man må respektere det hvis folk faktisk bare vil være i fred.

De hverdagslige møtene betyr mye

– Jeg tror at de uformelle møtene som skjer mellom mennesker er viktige for å skape mening og tilknytning hos ensomme, sier Aakhus.

Møtet med en i kassa på butikken, postbudet, en som går tur i samme område, eller tar samme tog eller buss jevnlig – alt representerer møter som kan utgjøre en forskjell.

– Ingen har vondt av en annerkjennelse av at man er der, et vennlig smil og et lite nikk. Slike små hendelser kan skape mening og tilhørighet, noe de aller fleste av oss trenger, sier Aakhus.