– Gamle folk får altfor lite oppmerksomhet

I anledning Eldredagen fredag 1. oktober lanserer Aldring og helse og Verdighetsenteret intervjuserien Årringer. Gjennom serien får du møte 22 gamle fra hele Norge.

Inga (105): En overlever

Les det første intervjuet i serien her

– Målet er å vise gamle menneskers ressurser og utfordringer, sier daglig leder Silje B. Eikemo hos Verdighetsenteret. 

– Med serien vil vi bidra til å redusere stigma og aldersdiskriminering, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Gjennom intervjuprosjektet Årringer vil leserne få møte 22 eldre (75+) fra alle landets fylker. 

– Befolkningen blir eldre og gamle over 75 år vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Derfor er det viktig å høre deres stemme, sier Eikemo. 

Samles om et felles mål

Samarbeidspartnerne  Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle jobber til daglig med ulike aspekter innenfor aldring og eldreomsorg. 

– Vi har faglig tyngde innenfor hver våre spesialiserte felt. Nå, i dette samarbeidet, samles vi om et felles mål – å styrke interessen for og kunnskapen om eldres liv, helse, aldring og livets siste fase, sier Kari Midtbø Kristiansen.

I forlengelsen av Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre vil vi gjennom serien rette spesiell  oppmerksomhet mot forhold som innvirker på den enkeltes eldre år: Livshendelser, helse, mestring og død. 

Behov for kunnskap om eldre

Demografiske framskrivninger viser at antallet og andelen eldre i Norge vil øke i årene som kommer. Flere faktorer synes å påvirke den framtidige eldrehelsen positivt. 

– Det forventes likevel at utviklingen vil innebære store helse- og omsorgsutfordringer, ikke minst på bakgrunn av en sterk økning i antall personer som får demenssykdom, sier Kristiansen. 

– Befolkningsendringen utløser et behov for kunnskap om eldre menneskers liv og helse, både hos helsepersonell og  i den øvrige befolkningen, mener Eikemo. 

– Vi håper derfor at serien kan være en øyeåpner som gjør at leserne får bedre kunnskap om hvordan det er å være eldre i Norge i dag, sier Kristiansen. 

Først ut: Inga Drotninghaug Moe (105)

Først ut i rekken av eldre intervjupersoner er en av Norges eldste personer, 105 år gamle Inga Drotninghaug Moe fra Nesna.

Hun har overlevd to pandemier og en krig. Dramatiske hendelser til tross: det er en vital 105-åring vi møter på Nesna. 

– Jeg er heldig som har fått være så frisk, sier hun.

Eldre smilende kvinne kommer gående mot oss
På den internasjonale Eldredagen, 1. oktober, vil det første intervjuet i Årringer-serien bli publisert. Inga Drotninghaug Moe fra Nesna har mange tanker om liv og aldring. Foto: Martin Lundsvoll