Fysisk aktivitet og demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysisk aktivitet og demens

Foreleser er Elisabeth Wiken Telenius