Funksjonsevne - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Funksjonsevne

Vår hovedmålsetting er forskning og kompetansespredning om aldring ved nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller ervervet gjennom livet. Vi har særlig fokus på fysisk fungering, psykososiale faktorer og levekår ved aldring.

Filmen er basert på personlige intervjuer med fire godt voksne personer med CP: Ewy, Inger, Terje og Kjetil.

Se også reportasje og videoforedrag om CP fra premieren på filmen Å bli eldre med cerebral parese.

Funksjonsevne og aldring

Nedsatt funksjonsevne kan skyldes tap av, skade på eller variasjoner i psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Blant de vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne er nedsatt syn, hørsel, bevegelse og psykososial helse. Forekomsten av nedsatt funksjonsevne øker med økende alder. I aldersgruppen over 65 år antas det at omtrent 10-14 prosent har nedsatt funksjonsevne. For personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan aldring medføre særskilte utfordringer.

Årlige temakonferanser

Mann i rullestol og kvinne med stokk. Foto.
Foto: Martin Lundsvoll.

Temaet for årets konferanse var Skrøpelighet blant eldre: Hva er kunnskapsstatus, utfordringer og erfaringer fra praksis?

Pågående prosjekter

Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne – HUNT

Helse etter pensjonering – NORSE

Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt og demens

“Why not lonely?” Factors related to loneliness and non-loneliness in people aged 40-79 years: a longitudinal study

Eldre personers erfaringer med en besøksvenn

Fysisk funksjon i sykehjem

Mobilitet og skjulte utfall

Våre fagfolk

Fagområdet Funksjonsevne og aldring er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Mer informasjon om publikasjoner og prosjekter finner dere i Cristin.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon og link til Cristin.

Siste nytt

Kollasj med bilder av eldre folk og ledere ved Verdighetsenteret og Aldring og helse
– Gamle folk får altfor lite oppmerksomhet

I anledning Eldredagen fredag 1. oktober lanserer Aldring og helse og Verdighetsenteret intervjuserien Årringer. Gjennom serien får du møte 22…

Eldre kvinne måler gripestyrke med helsepersonell tilstede. Foto.
To nye store helseundersøkelser om Norge er i gang

I går åpnet første feltstasjon i Stjørdal. Her skal blant annet eldrehelsen undersøkes. – Dataene vil kunne gi innblikk i hva som skaper en god…

Eldre dame sitter i rullestol. Foto
Ønsket levealder og hypotetiske livsscenarier blant nordmenn i alderen 60+

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet Age and Aging. – Demens topper listen over listen av…