Funksjonsevne - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Funksjonsevne

Vår hovedmålsetting er forskning og kompetansespredning om aldring ved nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller ervervet gjennom livet. Vi har særlig fokus på fysisk fungering, psykososiale faktorer og levekår ved aldring.

Filmen er basert på personlige intervjuer med fire godt voksne personer med CP: Ewy, Inger, Terje og Kjetil.

Se også reportasje og videoforedrag om CP fra premieren på filmen Å bli eldre med cerebral parese.

Funksjonsevne og aldring

Nedsatt funksjonsevne kan skyldes tap av, skade på eller variasjoner i psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Blant de vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne er nedsatt syn, hørsel, bevegelse og psykososial helse. Forekomsten av nedsatt funksjonsevne øker med økende alder. I aldersgruppen over 65 år antas det at omtrent 10-14 prosent har nedsatt funksjonsevne. For personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan aldring medføre særskilte utfordringer.

Temakonferanse om skrøpelighet blant eldre 

Mann i rullestol og kvinne med stokk. Foto.
Foto: Martin Lundsvoll.

Temaet for årets konferanse er Skrøpelighet blant eldre: Hva er kunnskapsstatus, utfordringer og erfaringer fra praksis?, og vil være digital 18.03.21.

Det gis studentrabatt, og grupperabatt ved tre eller flere påmeldte.

Link til arrangementet sendes ut på epost til påmeldte ettermiddag dagen før konferansen (ettermiddag 17. mars 2021).

Pågående prosjekter

Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne – HUNT

Helse etter pensjonering – NORSE

Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt og demens

“Why not lonely?” Factors related to loneliness and non-loneliness in people aged 40-79 years: a longitudinal study

Eldre personers erfaringer med en besøksvenn

Fysisk funksjon i sykehjem

Mobilitet og skjulte utfall

Våre fagfolk

Fagområdet Funksjonsevne og aldring er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Mer informasjon om publikasjoner og prosjekter finner dere i Cristin.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon og link til Cristin.

Siste nytt

Eldre dame sitter i rullestol. Foto
Ønsket levealder og hypotetiske livsscenarier blant nordmenn i alderen 60+

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet Age and Aging. – Demens topper listen over listen av…

Damer som trener, foto
Mye mindre fysisk aktivitet blant mennesker med funksjonsnedsettelser under koronapandemien

2 av 3 voksne med funksjonsnedsettelser var mindre fysisk aktive når samfunnet var nedstengt, og 3 av 4 mistet sine muligheter til å være aktive,…

To eldra damer går tur med staver. Illustrasjonsfoto
Eldre er friskere lenger

Positiv trend for eldre, som får flere funksjonsfriske leveår etter 70-års alder. Men stadig flere eldre gjør at hjelpebehovet vil øke…