Funksjonsevne - Aldring og helse

Funksjonsevne

Vår hovedmålsetting er forskning og kompetansespredning om aldring ved nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller ervervet gjennom livet. Vi har særlig fokus på fysisk fungering, psykososiale faktorer og levekår ved aldring.

Filmen er basert på personlige intervjuer med fire godt voksne personer med CP: Ewy (69), Inger (59), Terje (73) og Kjetil (48). De forteller blant annet om senfølgene de har fått med alderen.

Se også reportasje med bilder og video fra premiere på filmen Å bli eldre med cerebral parese

Funksjonsevne og aldring

Nedsatt funksjonsevne kan skyldes tap av, skade på eller variasjoner i psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Blant de vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne er nedsatt syn, hørsel, bevegelse og psykososial helse. Forekomsten av nedsatt funksjonsevne øker med økende alder. I aldersgruppen over 65 år antas det at omtrent 10-14 prosent har nedsatt funksjonsevne. For personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan aldring medføre særskilte utfordringer.

Pågående prosjekter

Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne – HUNT

Helse etter pensjonering – NORSE

Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt og demens

“Why not lonely?” Factors related to loneliness and non-loneliness in people aged 40-79 years: a longitudinal study

Eldre personers erfaringer med en besøksvenn

Fysisk funksjon i sykehjem

Mobilitet og skjulte utfall

Våre fagfolk

Fagområdet Funksjonsevne og aldring er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Mer informasjon om publikasjoner og prosjekter finner dere i Cristin.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon og link til Cristin.

Siste nytt

Kvinne som foreleser. Foto.
Kompetanseheving i korona-tiden

– Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider, sier Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og…

Ferske filmer med viktige råd til eldre innvandrere om koronapandemien

Her får du som er eldre innvandrer informasjon på arabisk, somali eller urdu om smittevern ved feiringer, sammenkomster og arrangementer under…

Å bli eldre med cerebral parese – en informasjonsfilm

Onsdag var det premiere på en ny informasjonsfilm om hvordan det er å bli eldre med cerebral parese (CP), og om senfølgene som mange får. – Det…