Frivillighet blant eldre – bra for hjernen?

Stadig flere eldre har mange friske leveår i pensjonsalder. Det kan være av stor samfunnsmessig betydning om pensjonister som kan og vil, bidrar i frivillig arbeid. Selv om mye forskning har vist at frivillig arbeid er helsefremmende, er man uenig om hvilke elementer i frivillig arbeid som fører til bedre helse. I enkelte studier antydes det at frivillig arbeid kan være beskyttende for hjernen.