Fremstiller norske medier eldre arbeidstakere som mindre attraktive enn yngre?

Senter for seniorpolitikk ønsker nå å finne ut av om pressen bedriver aldersdiskriminering av eldre arbeidstakere. Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse mener media har et eget ansvar for hvordan eldre i arbeidslivet framstilles.

Det skal senteret gjøre med hjelp fra et «forskerblikk» fra Høyskolen Kristiania. De vil bruke kunstig intelligens og lingvistisk metode på en stor mengde mediesaker.

– Er det riktig å illustrere eldre arbeidstakere med bilder av gamle damer som mater duer?

Senter for seniorpolitikk i debattinnlegg i Journalisten

Helt konkret, vil de ha svar på spørsmålet: Bidrar norske journalister, redaktører og desker til at ansatte over 55 år har vanskeligere for å få ny jobb, videreutdannelse, forfremmelser og et lengst mulig arbeidsliv?

– Vi vet at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å hevde at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre. Tvert imot er seniorene ofte stabile, sosiale, kan jobben sin, kan mye om samfunnet og bransjen, og har et bredt nettverk, skriver kommunikasjonsrådgiver Berit Solli i Journalisten.

Kvinne holder tale
Opptatt av eldre i arbeidslivet: Kari Midtbø Kristiansen.

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse mener media har et eget ansvar for hvordan eldre i arbeidslivet framstilles.

Skal eldre ønske å bidra i arbeidslivet må de oppleve at deres innsats verdsettes, også i måten senior-arbeidstakere blir framstilt i mediene.

Kari Midbø Kristiansen, Aldring og helse

– Eldre arbeidstakere kan oppleve alderisme eller aldersdiskriminering i arbeidslivet. Samtidig er det et uttalt politisk mål at eldre skal stå lengre i arbeid. Kunnskap er derfor viktig for å beholde eldre i arbeidslivet, sier hun i en kommentar.

­– Vi i Aldring og helse er svært glade for at det settes søkelys på dette, også gjennom forskning. Vi ser fram til resultatene av denne viktige studien, sier Midtbø Kristiansen.

Prosjektet starter denne våren, og resultatene vil bli presentert til høsten.

Les hele debattinnlegget til Senter for seniorpolitikk i Journalisten