Forverring av depresjonssymptomer assosiert med raskere utvikling av Alzheimers sykdom

Det finnes fremdeles ikke en kurativ behandling for Alzheimers sykdom. Derfor prøver man å finne metoder som kan forebygge sykdommen eller utsette sykdomsutvikling.