Forskningspris for depresjon ved demens

Maria Lage Barca fra Aldring og helse har vunnet prestisjetung pris for forskere på den friske alderdommen, gerontologi. Prisen deles ut av Nordisk gerontologisk forening, og er på 20 000 svenske kroner.

Maria Barca
Maria Lage Barca
Foto: Martin Lundsvoll

– Det er en stor ære, og jeg ble både overrasket og glad over å høre at jeg får denne prisen, sier Barca.

Barcas hovedfokus i sin forskning er på depresjon ved demenssykdom. Hun har allerede publisert mer enn 20 artikler, og har gjennomført en mengde forelesninger på området.

– Dette er et svært viktig tema, og noe jeg virkelig brenner for, fortsetter hun. – Jeg fant i doktorgraden min at en av fem på norske sykehjem lider av depresjonssymptomer samtidig som de har en demenssykdom. Prisen gir meg inspirasjon til videre forskning om depresjon og demens.

Barca forsvarte sin doktorgrad med tittelen «Depression among Norwegian nursing home patients» i 2010. I etterkant gjennomfører hun et postdoktor-program som ser hvordan depresjon påvirker forløpet av mild kognitiv svikt og Alzheimers sykdom. Hun er forsker ved Oslo universitetssykehus og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Prisen deles ut for andre gang, og tildeles en forsker fra et nordisk land. Forskeren skal ikke ha en ledende stilling, men fortrinnsvis ha gjennomført en doktorgrad (PhD). Barca tildeles prisen på Nordisk kongress i gerontologi i Tampere i Finland til sommeren. Prisen gis til en forsker fra det landet som er vert for den neste nordiske kongressen. I 2018 arrangeres kongressen i Oslo.