Strategiske grep for å designe og produsere bærekraftig forskning. Når forskningsprosjekter planlegges og designes, er teoretiske og metodologiske rammeverk nyttige. De kan forhindre forskningssløseri og gi bærekraftige forskningsresultater. - Nasjonalt senter for aldring og helse

Sykepleien.no 2022

Strategiske grep for å designe og produsere bærekraftig forskning. Når forskningsprosjekter planlegges og designes, er teoretiske og metodologiske rammeverk nyttige. De kan forhindre forskningssløseri og gi bærekraftige forskningsresultater.

I denne artikkelen viser vi hvordan en gruppe forskere ved Lovisenberg diakonale høgskole og Karlstads universitet i Sverige tar strukturerte grep for å unngå forskningssløseri.

Forfatter(e)

Gunilla Borglin, Siren Eriksen, Cecilia Olsson og Edith Roth Gjevjon

Tilgang til artikkelen