Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2021

Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling

Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens i verden. Forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer, i takt med at andelen eldre øker. Det er foreløpig ingen sykdomsmodifiserende behandling tilgjengelig. Risikoforebyggende tiltak midt i livet kan potensielt forhindre eller utsette opptil 40 % av demenstilfellene på gruppenivå.

Forfatter(e)

Anne-Brita Knapskog, Knut Engedal, Geir Selbæk, Anne-Rita Øksengård

Open access til artikkelen