Forskning - Aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen Aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Forskningsnyheter

Situasjonsbilde fra feltstasjoin, HUNT4 70+
Frir til trønderne for svar om koronatiltakene i hele landet

– Dette er et viktig prosjekt, som jeg oppfordrer alle inviterte til å delta i, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Forskere vil nå…

To eldre menn i prat. Foto.
Frivillige på besøk betyr mye for de eldste av oss

Besøksvenner tar med seg verden utenfra inn i hjemmene til de eldste. De har stor betydning for den enkelte eldre – vennskap dannes og opplevelser…

Damer som trener, foto
Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut

Fysioterapeutene i Kongsberg kommune kartla i 3 måneder fysisk funksjon og behandlingstiltak hos pasienter som var 70 år eller eldre. Både…

Ill.foto: Tjenester til personer med demens som bor i eget hjem
Testet flere gode modeller for oppfølging av hjemmeboende personer med demens

Tett oppfølging av personer med demens og deres pårørende er praktisk gjennomførbart i en hektisk hverdag, men krever relativt stor innsats av…

Se flere nyheter
Geir Selbæk på P1+: Ny eldreundersøkelse om isolasjon og korona

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. – Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse til NRK P1+.

Tar i bruk ny teknologi, for å forebygge fallskader blant pasientene

I deler av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det nå installert multisensorer for tidlig varsling, vandrealarmer og sengematter, som sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen. Tilbakemeldingene som ble registrert i pilotprosjektet var ikke bare at utstyret bidro til å forhindre fall, men at det også ga positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ved UNN.

Les flere notiser

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Vår forskningsstab

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som dreiver med forskning og utvikling. Vår forkningsstab administrerer og overser prosjekter innen alle Aldring og helses fagområder. Se de forskjellige fagområdene for å finne våre forskere.
Vår forskningsstab
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket