Forskning - Aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen Aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Forskningsnyheter

Eldre kvinne og mann spiser. Illustrasjonsfoto
Demens øker risikoen for å få covid-19

Personer med demens hadde betydelig større risiko for å få covid-19, bli innlagt på sykehus og dø av sykdommen, konkluderer en nylig publisert…

Skjermbilde av Psyk-IT-foredraget Demens - Nytt om forskning
Ny Psyk-IT publisert: Nytt om demensforskning

Geir Selbæk presenterer i dagens Psyk-IT-foredrag nyheter fra norsk og internasjonal demensforskning.

Kvinne og kvinnelig pleier ser seg selv i speilet. Foto.
Lovende tendenser for nytt legemiddel mot Alzheimers sykdom

Nye funn i utviklingen av legemiddelet Donanemab viser at det er trygt og effektivt, og kan bremse tidlige symptomer på Alzheimers sykdom. – Men…

Situasjonsbilde fra feltstasjoin, HUNT4 70+
Frir til trønderne for svar om koronatiltakene i hele landet

– Dette er et viktig prosjekt, som jeg oppfordrer alle inviterte til å delta i, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Forskere vil nå…

Se flere nyheter
Demenskartet.no satt på Europakartet

Alzheimer Europe omtaler det norske demenskartet og forekomststudien om demens på sine nettsider. Alzheimer Europe er en innflytelsesrik frivillig organisasjon, som har som mål å gi en stemme til personer med demens og deres omsorgspersoner, å gjøre demens til en europeisk prioritet, å fremme en rettighetsbasert tilnærming til demens, å støtte demensforskning og å styrke den europeiske demensbevegelsen.

Les flere notiser

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Vår forskningsstab

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling. Vår forkningsstab administrerer og overser prosjekter innen alle Aldring og helses fagområder. Se de forskjellige fagområdene for å finne våre forskere.
Vår forskningsstab
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket