Forskning

Ett av våre ansvarsområder er forskning på aldring og helse. Vi gjennomfører selvstendige prosjekter, bygger nettverk for forskning i Norge og samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning. Vi presenterer forskningsnyheter på våre nettsider.

Siste foruminnlegg

Tagger

Abc Actifcare Agitasjon Aktivitet Akuttmottak Alderspsykiatri Alkohol Alzheimer Alzheimer europe Alzheimers sykdom Angst Antipsykotika Arbeidsliv Avsluttede prosjekter Balansetrening Barn Barn som pårørende Befolkningsstudie Behov Benzodiazepin Beta-amyloid Blodgjennomstrømming Blodtrykk Brukerbehov Citalopram Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Datamaskin Demens Demensdagene Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Depresjon Dette må jeg kunne Diabetes Diagnostikk Disputas Død Dødelighet Døende Doktorgrad Døvblindhet Downs syndrom Eeg Eldre Ensomhet Europa Fall Folkehelse Forekomst Forløp Forskning Frivillighet Frontallapsdemens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Funksjonsnivå Fysisk aktivitet Fysisk funksjon Gai Ganghastighet Gåtur Gerontologi Gripestyrke Gruppeaktiviteter Helseoppfølging Helsepolitikk Hjemme Hjerne Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hørselstap Hukommelsesklinikken Hukommelsesproblemer Hukommelsessvikt Hunt Hunt 3 Ikt Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Internett Kognisjon Kognitiv funksjon Kognitiv svikt Kompetanseheving Kompetanseløftet Kontrollfølelse Kosthold Kosttilskudd Kreft Kvalap Lancet Legemidler Leon jarner Leve hele livet Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsløp Livsstil Luftforurensing Magesår Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Metasyntese Miljøterapi Minoriteter Mitt livs abc Mr Mri Multippel sklerose Nasjonalforeningen Nedsatt funksjonsevne Nordisk kongress i gerontologi Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Overvekt Pågående prosjekter Parkinsons Paro Pårørende Pasient Pasientrettigheter Personlighetsendringer Personsentrert omsorg Polio Positive følelser Poster Pris Protonpumpehemmere Psykose Publisert Revmatisme Risikofaktorer Sansesvikt Sci Seniorkurs Sjømat Skalaer Skottland Skrøpelighet Smerte Smertestillende Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvnproblemer Støttekontakt Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sykehjem Sykehusinnleggelse Syn Synshemmet Tau-protein Tester Trening Tromsøundersøkelsen Tung pust Tvang Ufaglærte Utdanning Utholdenhetstrening Utviklingshemning Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Vennskap Verbalt minne Vitaminmangel Yngre personer med demens