Forskning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er virkelighetsnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på virkelighetsnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Kvalitets- og forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale kvalitets- og forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog

Forskningsnyheter

Kvinnelig lege utreder eldre kvinne for demens på legekontor.
Nytt utredningsverktøy for Lewylegemedemens er klart til bruk: Nå trengs pasienter til utvikling av en medisin mot sykdommen

– Nå kan vi endelig oppdage og behandle Lewylegemedemens med et nytt utredningsverktøy, som vi har oversatt og tilpasset til norske forhold. Vi…

Mann foran gang. Foto.
Håp om at håret ikke vil grånes når du blir eldre

Hva skjer når produksjonen av pigment stopper, og håret blir grått? Og kan vi gjøre noe med gråningen av hår i fremtiden? Det snakket Geir…

helsepersonell og dame i rullestol
Ensomhet i alderdommen – hva må fysioterapeuten vite?

Forfattere av fagkronikkMagnhild Nicolaisen, sosiolog, forsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Kariann Krohne, sosialantropolog, PhD.,…

Ny bok om demens: Hvordan forebygge uflaks

I sin nye bok Demens – alt du bør vite om demenssykdommer og hvordan de forhindres, lister professor Geir Selbæk opp 12 påvirkbare risikofaktorer…

Lege studerer MR-bilde av hjernen. Foto
Nytt og lovende om medisin mot Alzheimers sykdom

Onsdag kom legemiddelselskapet bak utviklingen av en ny og lovende medisin mot Alzheimers sykdom med nye positive resultater. Legemiddelet Donanemab…

Hjemmehjelp kommer med mat. Foto
Behovet for hjelp på hjemmebane blir stadig større jo eldre vi blir

En fordobling i antallet på 80-åringer i 2040 vil føre til at flere av oss vil trenge hjemmetjenester i fremtiden. – Volumet på tjenestene vil…

Hedret for banebrytende forskning på hjerne og hjerte

Evandro Fei Fang og Dan Atar ble denne uken tildelt Nasjonalforeningens forskningspriser for 2023. H.M. Kong Harald sto for tildelingen.

Eldre person holder pille i en hånd og glass med vann i andre.
Kan en ny vitaminpille gi lengre og friskere liv?

Norske forskere prøver nå å behandle selve aldringen for å gi oss lengre og friskere liv, og håper at dette også kan motvirke blant annet…

Se flere nyheter
Bli med på studie om osteoporose, fysisk aktivitet og trening

Fysioterapeuter og annet helsepersonell, som regelmessig møter pasienter/brukere med osteoporose, inviteres til å delta i en ny studie. Det er forskere tilknyttet OsloMet, som utfører studien. De ønsker å innhente kunnskap om hva klinikere ønsker å vite mer om når det gjelder osteoporose, også kalt benskjørhet, og fysisk aktivitet. Dette vil de bruke til å skrive nye forskningsartikler, og til å utvikle fremtidige forskningsprosjekter og helsetilbud.

Hvilke erfaringer har fysioterapeuter med å gi fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem, og hvordan er de involvert i livets sluttfase?

Fysioterapeuter vektlegger tradisjonell fysioterapi, som trening, over tid til beboere i sykehjem, men er ikke involvert i sluttfasen av livet til beboerne. Det viser ny forskning av Elisabeth Wiken Telenius fra Aldring og helse m.fl. Fysioterapeuter bør bidra med behandling, som øker livskvaliteten og lindrer smerter i livets siste fase, mener forskerne. Det bør være et mål å få på plass retningslinjer, som kan veilede fysioterapeuter i denne fasen.

Les flere notiser
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket