Forskning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog

Forskningsnyheter

Eldre person holder pille i en hånd og glass med vann i andre.
Kan en ny vitaminpille gi lengre og friskere liv?

Norske forskere prøver nå å behandle selve aldringen for å gi oss lengre og friskere liv, og håper at dette også kan motvirke blant annet…

Dame som står ute i snøen i nattkjole, foto
Verdens deliriumdag 2023: –Mulig grunnlag for å utvikle medisin mot delirium

Alle kan få delirium, også kalt akutt forvirring, men høy alder og demens øker sjansen betraktelig. Delirium kan oppleves som svært skremmende.…

Eldre par viser kjærlighet, nese mot nese
– Vi trenger økt bevissthet rundt seksuelle relasjoner mellom beboere på sykehjem

Demens kan påvirke behovet for nærhet og seksualitet og dette kan by på utfordringer for personen med demens, pårørende og helsepersonell. Hva…

Kvinne som ligger med hodet under puta. Foto
Kan man få demens av å sove dårlig?

En ny studie kan bety en god nyhet for dem som sliter med søvnløshet i ulike former. – Overraskende nok så vi også en sammenheng mellom hyppige,…

Mann med høreapparat i ene øret og briller. Foto
Kunnskapshull blant folk om risikofaktorer for demens

Hva vet egentlig folk flest om hvordan levevaner påvirker risikoen for å utvikle demens? For første gang har en norsk studie undersøkt hva folk…

Eldre kvinne og mann jobber på kjøkkenet.
Riktig kosthold kan bidra til å bevare hukommelsen

En ny studie tyder på at et høyt inntak av flavonoler, et stoff funnet i mange typer frukt og grønnsaker, kan hjelpe til med å bevare blant annet…

Se flere nyheter
Kan middelhavsdietten redusere risikoen for demens?

Middelhavsdietten handler om frukt og grønnsaker, fullkornsbrød, nøtter, belgfrukter og fisk, og om lite mettet fett og moderat med alkohol. En ny studie har vist at en slik diett minsket risiko for demens med 23 prosent blant deltakerne. Ekaterina Zotcheva i Aldring og helse mener det er vanskelig å si hvor mye risikoen for demens blir redusert. Hun er likevel enig i at å innta slik mat og drikke er bra for kognitiv funksjon, som hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne og å uttrykke seg.

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.

Les flere notiser
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket