Forskning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog

Forskningsnyheter

Kvinne i nattøyet utendørs om vinteren. Foto
Svekket orienteringsevne kan være et tidlig tegn på demens

Nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser har tidligere funnet en sammenheng mellom redusert stedsans, dårligere orienteringsevne og demens…

Gill Livingston leder Lancets kommisjon om demens. Foto
Hun leder verdens demenskommisjon om risikofaktorer for demens

Som forsker er Gill Livingston opptatt av det som virker. Akkurat det gjenspeiler seg i anbefalingene fra den internasjonale Lancet-kommisjonen…

Eldre mann med bøyd hode. Foto.
Skuffende resultat for ny demensmedisin under utvikling

Det er nå flere medisiner med mål om å kurere Alzheimers sykdom under utvikling. De skal gjøre noe med den underliggende årsaken til sykdommen,…

Kjerstin Tevik holder foredrag om hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre.
Ny Psyk-IT: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

Forsker og postdoktor Kjerstin Tevik, Aldring og helse og NTNU, snakker i dette foredraget om studier av alkoholbruk hos eldre.

Dame som tar på briller, foto
Ny risikofaktor for demens oppdaget

Mange av oss er avhengige av briller eller linser for å fungere i hverdagen, og nå er det også oppdaget en kobling mellom nedsatt syn og demens.…

Mann viser kvinne hjerne på PC-skjerm. Foto
Gode resultater for ny demensmedisin gir forhåpninger om kur

Mange legemidler som har vært utviklet for å kurere demens har skuffet. Nå kan et nytt legemiddel vise seg å faktisk virke mot sykdommen.

Se flere nyheter
Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever rasisme fra pasienter

Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever både åpen og mindre synlig diskriminering, trakassering og rasisme på sykehjem, ifølge Tone Lindheim ved ViD vitenskapelige høgskole. Det strekker seg fra pasienter og pårørende som foretrekker pleiere med majoritetsbakgrunn, til direkte hatefulle ytringer. Mange saker rapporteres aldri. – Det er et problem at ledelsen tror at dagens systemer er tilstrekkelige for å fange opp diskrimineringen og trakasseringen ved sykehjemmene, sier hun.

De første resultatene fra forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag (AiT) er nå publisert

Den første vitenskapelige artikkelen om risikofaktorer for demens basert på data fra den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4 70+) og AiT, er nå publisert. Artikkelen tar for seg sammenhengen mellom blodtrykk gjennom livet og demensrisiko. – Dette er den første i en lang rekke artikler med data fra AiT som skal se på forskjellige aspekter av helse og funksjon i eldre år, forteller Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

Les flere notiser
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket