Forskning

Ett av våre ansvarsområder er forskning på aldring og helse. Vi gjennomfører selvstendige prosjekter, bygger nettverk for forskning i Norge og samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning. Vi presenterer forskningsnyheter på våre nettsider.

Tagger

Abc Actifcare Adl Agitasjon Aktivitet Akuttmottak Alderspsykiatri Alkohol Alzheimer Alzheimer europe Alzheimers sykdom Alzheimers sykdom og depresjon Angst Antipsykotika Arbeidsliv Avsluttede prosjekter Balansetrening Barn Barn som pårørende Befolkningsstudie Behov Benzodiazepin Beta-amyloid Bivirkning Blodgjennomstrømming Blodtrykk Brukerbehov Citalopram Da-2018-1 Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Datamaskin Demens Demensdagene Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Depresjon Depresjon ved demens Dette må jeg kunne Diabetes Diagnostikk Disputas Død Dødelighet Døende Doktorgrad Døvblindhet Downs syndrom Eeg Eldre Ensomhet Europa Fall Folkehelse Forekomst Forløp Forskning Fritidsaktivitet Frivillighet Frontallapsdemens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Funksjonsnivå Fysisk aktivitet Fysisk funksjon Gai Ganghastighet Gåtur Gerontologi Gripestyrke Grønn omsorg Gruppeaktiviteter Helseoppfølging Helsepolitikk Hjemme Hjemmetjeneste Hjerne Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hørselstap Hukommelsesklinikken Hukommelsesproblemer Hukommelsessvikt Hukommmelsesklinikk Hunt Hunt 3 Hunt 4 Ikt Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Internett Kartelegging Kognisjon Kognitiv funksjon Kognitiv svikt Kommunehelsetjenesten Kommunikasjon Kompetanseheving Kompetanseløftet Kontrollfølelse Kosthold Kosttilskudd Kreft Kvalap Lancet Legemidler Leve hele livet Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsløp Livsstil Luftforurensing Magesår Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Metasyntese Miljøfaktorer Miljøterapi Minoriteter Mitt livs abc Mr Mri Multippel sklerose Nasjonalforeningen Nedsatt funksjonsevne Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Overvekt Pågående prosjekter Parkinsons Paro Pårørende Pasient Pasientrettigheter Personlighetsendringer Personsentrert omsorg Polio Positive følelser Poster Protonpumpehemmere Psykose Publisert Revmatisme Risikofaktorer Sansesvikt Scd Sci Screening Selvmord Seniorkurs Sjømat Skalaer Skottland Skrøpelighet Smerte Smertestillende Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvnproblemer Spesialisthelsetjenesten Støttekontakt Stroke Studieprotokoll Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sykdomsforløp Sykehjem Sykehusinnleggelse Synshemmet Tau-protein Tester Trening Tromsøundersøkelsen Tung pust Tvang Ufaglærte Utdanning Utholdenhetstrening Utviklingshemning Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Vennskap Verbalt minne Vitaminmangel Yngre personer med demens
Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…
Fant du det du lette etter?
0/500 tegn