Resultater

Resultater fra nasjonale kvalitetsregiste publiseres årlig i årsmelding og på hjemmesidene til Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Offentliggjøringen av resultater (kvalitetsregistre.no)

Årsmeldingene for 2013-2022

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013