Ledelse, drift og fagråd

Ledelse og drift

Prosjektleder: Geir Selbæk

Koordinator: Marit Nåvik

Faglig rådgiver: Karin Persson

Biobank, analyse, resultatrapportering og forskningsstøtte: Benedicte H. Bøhn, Ingrid T. Medbøen, Karina Grasbekk og Tina Voldsund.

Analyse, resultatrapportering, teknisk support: Erlend T. Kirkevold og Cathrine Selnes Treviño og Nina Sjøgren

Logistikk, registerstøtte: Tina Voldsund

Kontaktperson for Helse Nord og Helse Midt-Norge: Nina Sjøgren

Fagråd

LederAnne Brita Knapskog, OUS HF, Ullevål sykehus
Helse Sør-ØstBengt-Ove Madsen, Sørlandet sykehus
Lara Hvidsten, Sykehuset i Vestfold
Sigurd Evensen, Diakonhjemmet diakonale sykehus
Berit Rypestøl Finsrud, Sykehuset Innlandet
Helse VestArvid Rongve, Haugesund sjukehus
Kia Minna Hynninen, Olaviken sykehus
Helse Midt-NorgeIngvild Saltvedt, St. Olavs Hospital
Helse NordBente Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Brukerrepresentant/ brukerorganisasjonenAnn Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen