Bruk av data

De deltagende sykehusene i KVALAP, alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter, har felles eierskap til all data som samles inn. Fagrådet forvalter bruken av disse dataene.

Oslo universitetssykehus Ullevål er dataansvarlig og formell eier av data. Søknad om å benytte data fra registeret sendes fagrådet ved koordinator Lene Haukland-Haugen. Bruk søknadsskjema nederst på siden.

Søknad sendes til fagrådet for behandling, og må inneholde informasjon om:

  • hvilke variabler som ønskes
  • hvem som er ansvarlig for databehandling lokalt
  • forskningsserver data skal lagres på under studien
  • hvem som vil få tilgang til data
  • tidsavgrensning
  • sletting av data

Søknadsskjema finner du her

Publisering

Registeret skal oppgis som datakilde når studier publiseres på bakgrunn av data fra registeret.