Avsluttet forskningsprosjekt

Alzheimers sykdom og mild kognitiv svikt med depresjon (PADR)

Dette prosjektet undersøkte om faktorer som depresjon, kardiovaskulære sykdommer, medikamenter, hjerneforandringer målt med MR og demens biomarkører predikerer progresjon ved MCI og Alzheimers demens.

Bakgrunn

Dette er et prosjekt hvor man har fulgt opp pasienter ved hukommelsesklinikken på OUS-Ullevål, Sykehuset Innlandet og ved St. Olavs i Trondheim, 2 år etter at de oppsøkte klinikkene første gang. Vi hadde som mål å undersøke om det er faktorer ved baseline som depresjon, hjerneforendringer målt med MR, medikamenter, kardiovaskulære sykdommer og demensbiomarkører i cerebrospinalvæske (CSF) som kan predikere progresjon av symptomer ved mild kognitiv svikt og Alzheimers demens (AD).

Resultater

282 pasienter med AD ble inkludert. Forløpsanalysen viste at mesteparten (82.8%) av pasientene hadde konstant lavt depresjonssymptom, 3.9% hadde høye depresjonssymptomer som ble bedre og 13.3% hadde moderate depresjonssymptomer som forverret seg i løpet av de to-års perioden. Sistnevnte gruppe hadde signifikant raskere utvikling av Alzheimers sykdom. Ingen biologisk faktor var signifikant (kardiovaskulær sykdom, MRI funn, kortisol og inflammatoriske markører/cytokiner).