Forløp og risikofaktorer for demens (TRAIL-DEM)

Prosjektet vil gi økt kunnskap om demens, om risikofaktorer for demens, forløp av demens og årsaker til demens. TRAIL-DEM ledes av Nasjonalt senter for aldring og helse, og er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen ut 2020.