Foreslår plan for styrking av eldres psykiske helse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Foreslår plan for styrking av eldres psykiske helse

Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets Helse- og omsorgskomité ber Regjeringen fremme en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres mentale helse.