Dagaktiviteter i koronatiden Forebygging og feltarbeid for personer med demens

Gausdal kommunes dagtilbud for personer med demens har holdt åpent under hele koronautbruddet. – Dette tilbudet er så viktig for brukerne og deres nære at det kan ha forhindret sykehjemsinnleggelser, tror Gausdals fagleder for demens, sykepleier Eva Lundemo.

Gausdal kommune valgte, i nært samarbeid med Koronateamet, kommuneoverlegen og de pårørende, å opprettholde dagaktiviteter til tre hjemmeboende personer med demens hver dag. Totalt 12-15 brukere har hver uke tatt del i tilbudet.

– Både brukerne og deres pårørende er i stort behov av dagtilbud. Alternativet ville trolig vært søknad om langtidsplass på sykehjem, sier fagleder demens, Eva Lundemo.

Fagleder demens, Aud Lundemo.

Dro i gang med dugnad

I Gausdal kommune har de ett dagtilbud for personer med demens. Personalet består av fagpersoner; vernepleier, hjelpepleier og helsefagarbeider, alle med god kunnskap om eldre og demens.

– Før utbruddet hadde vi veldig liten plass, men da vi forsto hvilken vei det bar med koronatiltakene områdde vi oss raskt. Vi rakk både en kjapp dugnad og innflytting i nye lokaler to dager før alt ble stengt ned. Flere rom og større plass har gjort det mye enklere for oss å håndtere smittehindrende tiltak, forteller Eva.

– Vi har fått lov til å ha tre friske brukere her samtidig. De dårligste får tilbud to dager hver uke, prioritert etter hvilket behov de har for tilsyn og hjelp hjemme. Tilbudet har vært driftet av to ansatte, som har vært fulltids beskjeftiget med å sørge for at ingen kommer hverandre for nær. For personer med demens er det ikke alltid like enkelt å huske dette med avstand til andre. Det er viktig å ha fagpersoner som kan demensfaget. I Gausdal er vi heldige som har dyktige medarbeidere på dagsenteret.

Da vi forsto hvilken vei det bar med koronatiltakene områdde vi oss raskt. Fagleder demens, Eva Lundemo

Behovene øker

Etter hvert som ukene har gått, har flere tatt kontakt.

– Jeg har fått en del henvendelser fra bekymrede pårørende og personer med demens som ønsker seg inn på dagtilbudet, forteller Eva Lundemo.

– Behovet er stort, så det har vært veldig viktig for oss å klare å holde dørene åpne. Klarer vi ikke dét, risikerer både personer med demens og deres pårørende å ende på søkerlista for langtidsplass.

Demensutredning og -oppfølging utføres av deltakere i Gausdals demensteam. Under koronautbruddet stanset arbeidet noe opp.

– Sammen med personer fra «Koronateamet» har jeg nå avklart hvordan vi skal gjennomføre hjemmebesøk trygt og etter de smitteverntiltakene vi har fått, i tida framover. Om vi ikke klarer å gjennomføre alt helt som vi pleier, kan vi kanskje kartlegge situasjonen ved et hjemmebesøk, sier Eva.Hun forstår godt at folk føler seg veldig alene i disse tider.

– De er vant til at de kan ringe meg ved endringer i situasjonen. Nå kan jeg ikke bare stikke ut. Dette har vi nå funnet en løsning på. Å ha gode kommunikasjonsrutiner med de pårørende, som er på vakt 24 timer i døgnet hele uka, er helt avgjørende for at de skal klare å ha sine hjemme, sier Eva Lundemo.

Behovet er stort, så det har vært veldig viktig for oss å klare å holde dørene åpne. Fagleder demens, Eva Lundemo

Redd for inaktivitet

Eva er fortsatt bekymret for hvordan det skal gå med folk som fortsatt er i en tidlig fase av sin demenssykdom.

– Jeg hadde fulgt opp noen av disse over tid, og endelig fått dem til å søke seg inn på dagsenteret. Så måtte vi ta ned aktiviteten for å kunne holde åpent; de må da vente på dagsenterplass til vi får økt vår aktivitet. Hadde vi hatt midler til det, så burde vi kanskje jobbet litt mere ute i feltet; å gå ukentlige turer med én og én, for eksempel? Å komme seg ut og i aktivitet er bra for hjernen. Også den muskelen trenger økt blodgjennomstrømning. Jeg prøver derfor å øke brukernes aktivitet i hverdagen, for blir de sittende inne passive, er sjansen for at de fallerer stor.

– Det er et hovedmål for oss å bidra til at våre brukere har så gode uker og måneder som mulig – både her og hjemme, avslutter Lundemo.

Gausdal kommune

Gausdal kommune er en innlandskommune med cirka 6 100 innbyggere. I den typiske jordbrukskommunen finner man mange fine garder samt en god del næringsvirksomhet.Kommunen har etter sammenslåingen av dalførene Vestre og Østre Gausdal i 1962 to sykehjem.

Ved sykehjemmet i Vestre, Forsettunet, ble det i 2008 tilrettelagt et dagtilbud for personer med demens; den gang åpent to dager i uka. I dag er det åpent alle hverdager fra klokka 0930 til 1530.

– Vi har plass til seks brukere hver dag; dette er tenkt økt til åtte brukere per dag når hverdagen blir litt mere «normalisert» enn den er i dag, forteller Eva Lundemo.