Fikk du ikke med deg eldreministerens besøk i Trondheim? - Aldring og helse

Fikk du ikke med deg eldreministerens besøk i Trondheim?

På feltstasjonen i Østbyen i Trondheim fikk eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen en god innføring i hvordan helseundersøkelsen, som vil gi viktige innspill til fremtidens helse- og omsorgstjeneser i Norge, blir gjennomført. Hun fikk blant annet teste gripestyrken sin.

Ministeren møtte eldre over 70 år, som er med i en av de største helseundersøkelsene i verden, samt dem som gjennomfører undersøkelsen. I videoen forteller hun om sin opplevelse på feltstasjonen. Hun møtte også daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, som fortalte om undersøkelsen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på HUNT4 Trondheim 70+
Kari Midtbø Kristiansen på feltstasjon til helseundersøkelsen HUNT4 70+ Trondheim