Ferske filmer med viktige råd til eldre innvandrere om koronapandemien - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ferske filmer med viktige råd til eldre innvandrere om koronapandemien

Her får du som er eldre innvandrer informasjon på arabisk, somali eller urdu om smittevern ved feiringer, sammenkomster og arrangementer under koronaviruspandemien. Hold deg oppdatert, og hjelp dine nærmeste er oppfordringen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt et ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak om Covid-19 for innvandrerbefolkningen. Det er etablert et samarbeid mellom helseetaten i Oslo kommune, Bydelsmødre Norge, Internasjonal helse- og sosialgruppe, FHI, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Nasjonalt senter for aldring og helse i denne sammenhengen: Prosjekt Kommunikasjonstiltak om covid-19 situasjonen for eldre med innvandrerbakgrunn.

Vårt mål er at faktainformasjon tilpasset eldre innbyggere distribueres via nasjonale og lokale nettverk på flere ulike språk. Det er laget tre helt ferske filmer produsert av Kulturkonsulenten med råd på arabisk, somali og urdu.

Du finner filmene her:

På helsenorge.no finner du “Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer”, og mer informasjon om hvordan du kan forholde deg til koronapandemien