Fagskolen er en nøkkel til god kompetanse i eldreomsorgen

Noe av det første Sandra Borch gjorde som forsknings- og høyere utdanningsminister var å besøke Fagskolen Aldring og helses desentraliserte studietilbud om demens og alderspsykiatri i Alta.

Det skjedde etter mindre enn fire uker i ministerstolen.  

Det er litt hektisk inne på Altagårdshagen sykehjem før minister Borch ankommer. Det summer fra ledere, ansatte, tidligere studenter og studenter, som er i praksis. Kaka fra feiringen på dagsenteret av kronprinsparets 50 år er satt fram, og har fått ny aktualitet.

Å ha Fagskolen Aldring og helse som et videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere har vært utrolig viktig for oss.

Stina Paulsen, virksomhetsleder ved Altagårdshagen sykehjem

Vil styrke rekruttering av helsefagarbeidere til eldreomsorgen over hele landet

Borch forteller at hun har en plan om å styrke fagskolene på ulike områder der kommunene trenger kompetanse framover. Det betyr også en styrking innenfor helse og omsorg.

Sandra Borch og Renate Torbergstuen på runde i dagsenter. Foto
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og leder for dagsenteret på Altagårdshagen sykehjem, Renate Opgård Thomassen på runde. Foto: Petter Hveem.

– Jeg er her i dag for å besøke Fagskolen her. Det var naturlig for meg. Det er mitt område. Fagskolen er viktig med tanke på utdanning i distriktene, og utdanning til viktige jobber som vi trenger i Nord-Norge, som helsefagarbeidere.

Borch er altså også minister for høyere yrkesfaglig utdanning, og dermed også landets fagskoler, som har kommet mer og mer på agendaen.

Det mener rektor ved Fagskolen Aldring og helse, Signe Gjelstad. Hun orienterte ministeren om studiesamarbeidet mellom Fagskolen Aldring og helse og Alta kommune innen demensomsorgen. Et samarbeid som har foregått siden 2015.

– Fagskolen vår er både nasjonal og desentralisert, sa Gjelstad.

– Kommunene har etterspurt mer kompetanse innen helse og omsorg, og vi er med. Behovet for helsepersonell er blitt så stort, og vår videreutdanning for helsefagarbeidere er blitt desto viktigere.

Signe Gjelstad og Sandra Borch. Foto
Rektor Signe Gjelstad fra Fagskolen Aldring og helse orienterte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om det desentraliserte tilbudet i Alta. Foto: Petter Hveem.

Trenger fagskolen til rekruttering av kompetent helsepersonnel

Forsknings- og høyere utdanningsministeren responderte raskt etter introen til Gjelstad.

– Fagskolen er litt av nøkkelen nettopp fordi det er mange ute i distriktene, som ikke ønsker å flytte til en by for å ta utdanning. De ønsker å bo der de bor, og å ta en utdanning samtidig som de jobber. Dette tilbudet er veldig positivt, og vi ser også gode resultater fra Alta, sier hun.

Borch kunne tenke seg å se mer av den typen samarbeid som skjer mellom Alta kommune og Fagskolen Aldring og helse flere steder i landet.

– Denne typen samarbeid er helt avgjørende nettopp for å få den kompetansen som vi trenger inn i viktige yrker. Alta er blitt et godt utstillingsvindu også for andre som kan se hit og lære hvordan kommunen nettopp bidrar til å utdanne viktige personell, som skal jobbe innenfor helse, sa hun.

– Å ha Fagskolen Aldring og helse som et videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere har vært utrolig viktig for oss, sier Stina Paulsen, virksomhetsleder ved Altagårdshagen sykehjem.

Fagskolestudenter med Kristin i spissen forteller om sine erfaringer med Fagskolen Aldring og helses tilbud i Alta til Sandra Borch. Foto
Fagskolestudenter med Kristine Sivertsen i spissen forteller om sine erfaringer med Fagskolen Aldring og helses tilbud i Alta til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Foto: Petter Hveem.

Les mer om Fagskolen Aldring og helse