Fagskolen Aldring og helse får opprette nye studietilbud uten forhåndsgodkjenning fra NOKUT

Fagskolen Aldring og helse er én av fem nye fagskoler som nå har fått såkalt fagområdeakkreditering. Det vil si at fagskolen nå har myndighet til å foredle eksisterende utdanninger og opprette nye, i takt med nye trekk og utfordringer i helse- og omsorgstjenestene.

– Nå kan vi raskere justere innholdet i utdanningene våre etter behovet der ute og tilbakemeldingene vi får, sier rektor Signe Baksaas Gjelstad fornøyd.

Hun er glad for at Fagskolen nå kan iverksette sin egen rutine og slippe å stå i kø hos NOKUT for å akkreditere moduler og utdanninger. NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er et statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. 

Signe Baksaas Gjelstad feirer fagområdeakkreditering. Foto.
Signe Baksaas Gjelstad feiret fagområdeakkreditering for Fagskolen aldring og helse med bløtkake og rabarbrabrus. Foto: Sara Hansen Aastvedt

3 fordeler med fagområdeakkreditering

  • Fagskolen kan raskere tilby nye utdanninger
  • Fagskolen kan lettere opprette kortere utdanningstilbud som arbeidsmarkedet etterspør
  • Fagskolen kan gjøre vesentlige endringer ved eksisterende studieopplegg, som å legge til nye studiesteder, eller bytte navn og innhold i studieopplegg, uten videre søknadsprosesser

I følge Gjelstad vil det å akkreditere en ny fagskolegrad i eldrehelse bli ett av de første stegene.

– Vi har vært gjennom et smalt nåløye for å få denne akkreditering for fagområdet helsefag, så vi er helt sikre på at kvaliteten ikke skal være noe å utsette på, sier Gjelstad.

Neste steg blir å utvikle og tilby nye enkeltmoduler.

– Men vi er opptatt av å utvikle moduler som kan bygges i en fagskolegrad. Enten i eldrehelsegraden eller i nye kommende fagskolegrader, sier Gjelstad.