Et hjem i eldre år – for oss og tre kjente komponister

Arrangementet Hva er et hjem? gikk av stabelen under Festspillene i Bergen. For å belyse temaet ble det invitert til filmpremiere og konsert. Initiativtaker Anna Helle-Valle førte også samtaler med en forsker, en museumsdirektør, Rieber-fondenes styreleder og en beboer på Helgetun.

– Vi blir snart flere eldre enn yngre, og fra myndighetene sies det at vi må bo hjemme lenger. Hvordan unngår vi å bli ensomme, isolerte og fremmedgjorte i for store hus, leiligheter uten piano eller i en omsorgsbolig? Hva er et hjem for deg? Kommer du hjem i musikken? I naturen? Hvordan kan vi holde fast i opplevelsen av å være hjemme helt til det siste? Ja, hva er egentlig et hjem, spurte initiativtaker Anna Helle-Valle, daglig leder for stiftelsen Siste kapittel og konseptutvikler for Aldring og helse. 

Kunstnerhjemmene

Først ut på Kulturhusets lille scene var Edvard Grieg Vokalensemble, sentrale sangere i regissør Kieran Kolles film Hva er et hjem?, som hadde premiere i Kulturhuset denne kvelden. Ensemblet besøkte i fjor vår museet Kodes tre komponisthjem: Lysøen (Ole Bull), Troldhaugen (Edvard Grieg) og Siljustøl (Harald Sæverud) og fremførte komponistenes verker i deres respektive boliger. Publikum var eldre mennesker som selv har flyttet fra sine hjem. Konsertene ble godt dokumentert, det disse opptakene som ligger til grunn for filmen. 

Etter filmframvisningen førte Anna Helle-Valle samtaler om hva et hjem er med forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk, direktør for Kodes komponisthjem, Christian Grøvlen, leder for GC Rieber Fondene, Bjart Nygaard og Helgetun Bolig-beboer, Kristi Odéen. Det var også mulighet for å stille spørsmål til panelet. 

Mange meninger

– Hvis jeg hadde spurt alle som er her i kveld «Hva er et godt hjem?», ville jeg fått mange forskjellige svar. Hvis jeg hadde ventet fem år og spurt dem igjen, ville jeg fått nye svar sammenliknet med det jeg fikk i dag. Et godt hjem er ingen konstant størrelse. Det endrer seg, og særlig i alderdommen, sa Geir Selbæk.

– Det endrer seg i takt med at vi blir alene. Vi mister de nærmeste og vi mister sosiale nettverk. Det endrer seg i takt med at vi mister funksjon, vi greier ikke å gjøre de tingene hjemme som vi klarte før. For noen endrer det seg i takt med at man blir kognitivt svekket. At det som før var trygt og gjenkjennbart, blir skremmende og kaotisk. Derfor vil det være mange forskjellige definisjoner på hva som er et godt hjem. For den enkelte vil det også endre seg over tid.

Viktig med relasjoner og vitalitet

– Det er veldig tydelig at et hjem ikke bare er en leilighet eller et hus. Det lover jo litt godt nå i denne tiden hvor vi må bo på litt andre måter. Vi kan kanskje ikke bo i den eneboligen

eller leiligheten vi har bodd i hele livet, sa Anna Helle-Valle etter arrangementet.

– Det som har kommet frem som veldig viktig for folk her i kveld er å få med seg relasjoner, kanskje noen viktige ting, spesielt dette med musikk og hva som skaper vitalitet og liv i hjemmet, og så dette med natur. 

Anna synes selv at det er viktig å skape litt blest om ulike problemstillinger som knytter seg til endringene vi står i som samfunn, hvor vi blir flere eldre.

– Det er ganske mange samfunnsspørsmål som vi kan løfte frem og skape bevissthet rundt ved å gjøre litt uvanlige og oppsiktsvekkende ting, som for eksempel å lage en film på tvers

av kor, museum og kommunale tjenester. Hvis dette kan inspirere og være et eksempel på hvordan man kan arbeide for å sette ting på agendaen, ja da er jeg veldig fornøyd, sa hun.