Et godt liv for sykehjemsbeboere med demens; Hva er det? - Aldring og helse

Et godt liv for sykehjemsbeboere med demens; Hva er det?

Hvordan opplever sykehjemsbeboere med demens sin hverdag? Er den spennende, kjedelig, god eller deprimerende? Og hva påvirker deres opplevelser positivt?