Er smått fortsatt godt?

Rapporten Er smått alltid godt i demensorgen? Om bo og tjenestetilbud for personer med demens ble i dag lansert av KS, initiativtakeren til det nå avsluttede prosjektet ved samme navn.

Karin Høyland og Øyvind Kirkevold ved lansering av rapporten Er smått alltid godt i demensorgen?
To av forfatterne av rapporten ved lanseringen. Fra venstre: Arkitekt, seniorforsker og førsteamanuensis Karin Høyland, SINTEF og assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Aldring og helse

Seniorforsker Karin Høyland, SINTEF, og professor Øyvind Kirkevold, Aldring og helse, er to av forfatterne/forskerne som i rapporten har levert en kunnskapsstatus om dagens bo- og tjenestetilbud for personer med demens. Med i rapporten har de elleve suksesshistorier fra flere europeiske land. Disse viser på ulike måter vei mot flere framtidsrettede løsninger. Demenslandsbyalternativet, med utgangspunkt i det nederlandske sykehjemmet De Hogeweyk, drøftes også grundig.

– Mye av kunnskapsgrunnlaget er kjent. Det er et tankekors at man ikke har vært opptatt av å iverksette det man faktisk vet på dette området. Rundt om i Norge bygges det fortsatt store, sykehuspregede sykehjem. Vi håper er at rapporten kan bidra til innovasjon og nytenkning, sier forfatterne.

Last ned rapporten (PDF) fra ks.no