Er musikk- og leseaktiviteter positivt for helse og livskvalitet?

Har du lyst til å delta i forskning på musikk- og leseaktiviteter for par der den ene har demens? Forskere fra Norges musikkhøgskole søker kontakt med hjemmeboende par.

Forskningsprosjektet HOMESIDE har som mål å undersøke hvilken effekt musikk- og leseaktiviteter kan ha for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste.

Professor Karette Stensæth ved Norges musikkhøgskole leder den norske delen av det store, internasjonale forskningsprosjektet.

– Vi søker hjemmeboende par, men de trenger ikke å være ektefeller eller samboere. Det kan være to hjemmeboende som føler at de har en nær relasjon, men én av dem må ha symptomer på demens, sier hun.

– Parene trenger ikke å være ektefeller eller samboere, understreker prosjektleder Karette Stensæth.

Hjemme i stua

– Hva går forskningen ut på rent konkret?

– Vi skal undersøke om de deltakende parene får en positiv effekt ved å gjøre musikk- eller leseaktiviteter. Det være seg på helse, livskvalitet og symptomer på demens, forteller vitenskapelig koordinator Kjersti Johansson.

Med opplæring og veiledning fra musikkterapeuter, ergoterapeuter og pedagoger skal deltakerne gjøre musikk- og leseaktiviteter på egenhånd, hjemme hos seg selv.

Stipendiat Kristi Stedje skal fordype seg i relasjonen mellom de to som er med:

– Vi vet at det å leve sammen med en demenssykdom kan være utfordrende. Det blir spennende å undersøke om det kan ha noen effekt å drive med disse aktivitetene.

Stipendiat Kristi Stedje og vitenskapelig koordinator Kjersti Johansson ønsker nye deltakere velkommen.

Viktig bidrag til forskning

– Hva betyr det at HOMESIDE er et ideelt prosjekt?

– At vi har en tro på at dette har en verdi i samfunnet. Demens vil bli en av de største folkehelseutfordringene i fremtiden. Flere vil bo hjemme med demenssykdom, og vi tror at denne type aktiviteter kan ha en positiv verdi og effekt for hjemmesituasjonen, sier Karette Stensæth.

– Vi vet også at mange der ute ønsker å bidra til forskningen. Nå har dere en gylden mulighet for det. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som vil hjelpe oss, både med deltakelse og med selve forskningen.

Alle aktiviteter vil bli tilrettelagt etter de enkelte deltakeres ønsker og interesser. Til dette får man hjelp av musikkterapeuten eller leseveilederen. – Ring oss på nummer 455 15 766, eller send en epost til homeside@nmh.no, så får du flere opplysninger om prosjektet, oppfordrer prosjektlederen.

Du kan også finne flere opplysninger på prosjektets hjemmeside: https://nmh.no/forskning/prosjekter/homeside