Er det en økt risiko for depresjon hos skrøpelige eldre?

Det er en klar sammenheng mellom skrøpelighet og psykiske plager, ifølge ny studie. Men skrøpelighet alene ser ikke ut til å ha effekt på utvikling av depresjon.