Enzym kan forutse overgang fra mild kognitiv svikt til Alzheimers sykdom - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Enzym kan forutse overgang fra mild kognitiv svikt til Alzheimers sykdom

Mild kognitiv svikt (MCI) er et mulig forstadium til Alzheimers sykdom. Det er allikevel knyttet usikkerhet til hva som skiller personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom fra de som ikke gjør det.